Ideale gastheer voor Technisch Professionals

Certificering

NEN 4400
NEN staat voor Nederlands Norm. 4400 is het nummer van de norm dat is vastgesteld om fraude en illegaliteit in de uitzendbranche te bestrijden. In deze norm worden onder andere eisen gesteld aan de administratie van de uitzendorganisatie en aan de afdracht van belastingen/sociale lasten. De Stichting VRO voert haar audits uit op basis van de NEN 4400 norm.
Lees meer hierover

VCU
VeiligheidsChecklist uitzend en detacheringbureaus is een procedure voor certificering van het veiligheidsbeheerssysteem van uitzend- en detacheringsbureaus. Aan de hand van de veiligheidschecklist wordt de uitzendorganisatie periodiek geaudit. Gecontroleerd worden de procedures die de uitzendorganisatie hanteert en de voorlichting die de organisatie uitzendkrachten geeft op het gebied van veiligheid en gezondheid.
Lees meer hierover

NBBU
Uitzendbureaus die aangesloten zijn bij de NBBU voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen op het gebied van administratie en organisatie. NBBU-uitzendondernemingen werken met de NBBU-CAO. De NBBU ondersteunt hen hierbij met onder meer vakinhoudelijke seminars. Specialisten van de NBBU Servicedesk staan hen terzijde bij gespecialiseerde vragen op het gebied van cao’s, arbeidsrecht en (sociale) wet- en regelgeving.
Lees meer hierover

Certified Flex Home
Leden NBBU die werken met arbeidsmigranten en daarvoor eigen huisvestingslocaties beschikbaar hebben, moeten voldoen aan de huisvestingsnormen die zijn vastgelegd in de NBBU CAO voor Uitzendkrachten.
Lees meer hierover